dtk
Panel klienta
Login:
Hasło:

Zaloguj się
Księgarnia Współczesna | Tarnów
ul. Wałowa 20, 33-100 Tarnów
NIP 8730200253, tel. 14 622 18 20
wspolczesna@ksiegarnia.tarnow.pl

NEWSLETTER
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Twój e-mail:
»
znajdź
pokaż tylko dostępne
Księgarnia Współczesna » Język Polski LO 1-3 Wzory Wypracowań GREG

Język Polski LO 1-3 Wzory Wypracowań GREG

Bogumiła Wojnar

Wydawca: Greg
EAN: 9788373274785
Strony: 232, Format: 16,5x23,5 cm
Rok wydania: 2008, oprawa broszurowa
nasza cena: 14,93 zł
cena sugerowana: 16,59 zł
pozycja niedostępna
koszt dostawy od 10 zł
oszczędzasz 1,66 zł w stosunku do ceny sugerowanej

Książka zawiera wzorcowe wypracowania z lektur omawianych w liceum oraz prac na tematy przekrojowe. Są tu wszystkie formy wypowiedzi, jakie musi biegle opanować przyszły maturzysta, od rozprawki po esej, refleksję. Ponadto książka zawiera opracowanie tematów najczęściej zadawanych przez nauczycieli. Każdy licealista mający problemy z formułowaniem wypowiedzi pisemnych z tą publikacją wreszcie poczuje się pewnie, bo dzięki niej żadna praca nie będzie już trudna do napisania. Spis treści ANTYK 1. Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka 2. Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii 3. Humanistyczne wartości mitów greckich 4. Iliada Homera - arcydzieło literatury i wzór postaw 5. Różnorodność tematyczna liryki greckiej 6. Na czym polega tragizm bohaterów Antygony? 7. Antygona i Kreon - miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa 8. Poglądy życiowe Horacego w. wybranych odach 9. Miłość niejedno ma imię - na podstawie literatury antycznej 10. Prometeusz - ukarany za miłość do ludzi. Charakterystyka i ocena bohatera z perspektywy końca XX wieku 11. Problem cierpienia w mitologii i w Biblii 12. Inspiracje biblijne w kulturze polskiej 13. Obecność motywów mitologicznych w polskiej literaturze dawnej i współczesnej   ŚREDNIOWIECZE 1. Dlaczego kroniki średniowieczne zaliczamy do literatury? Omów na przykładzie Kroniki Galla Anonima 2. Obraz miłości w Dziejach Tristana i Izoldy opracowanych przez Josepha Bediera 3. Dante i Villon - indywidualności w epoce anonimów 4. F. Villon - artysta-cygan - najwybitniejszym poetą francuskiego średniowiecza 5. W poszukiwaniu Beatrycze - rola alegorii w Boskiej Komedii D. Alighieri 6. Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej 7. Czy właściwe jest nazwanie wieków średnich ""mrokami średniowiecza""? 8. Dlaczego literatura zawiera ""przepisy na życie""? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza 9. Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza 10. Czym była średniowieczna pokora? Założenia franciszkanizmu w Kwiatkach św. Franciszka 11. Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym 12. Legenda o św. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka - dwa oblicza średniowiecznej ascezy 13. Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym   RENESANS 1. ""Używaj miła duszo, masz wszytkiego dobrego dosyć"" - w oparciu o poznane utwory M. Reja wyjaśnij, na czym polega renesansowa postawa wobec życia 2. Mikołaj Rej - świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego) 3. ""Nie tak daleko do Czarnolasu z Nagłowic - A jednak jak daleko, mowo polska, powiedz!"" - zestawiając twórczość J. Kochanowskiego i M. Reja, wykaż słuszność powyższych słów 4. ""Mądrość i prawda są tarczą człowieka"" - filozofia życiowa J. Kochanowskiego w Pieśniach 5. Tradycje antyczne i akcenty narodowe w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego 6. Fraszki Jana Kochanowskiego jako pamiętnik humanisty 7. Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego 8. Czy fraszki Jana z Czarnolasu zawierają odpowiedź na pytanie o cel ludzkiego życia? 9. Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego 10. Kształtowanie się postaw obywatelskich w okresie renesansu (Rej, Kochanowski, Modrzewski, Skarga) 11. Kryzys renesansowej postawy humanizmu w Trenach Jana Kochanowskiego 12. Koncepcje odnowy Rzeczypospolitej w dobie renesansu i ich związek z prądami humanistycznymi epoki 13. Obraz i ocena polskiej rzeczywistości XVI w. na podstawie Krótkiej rozprawy... M. Reja 14. Polaków portret własny na podstawie Pieśni o spustoszeniu Podola J. Kochanowskiego 15. Obraz wsi w literaturze staropolskiej (od Satyry na leniwych chłopów przez Pieśń świętojańską o sobótce J. Kochanowskiego po Żeńców Sz. Szymonowica) 16. Mikołaj Sęp Szarzyński: nowa koncepcja życia i człowieka (porównaj z postawą renesansowego humanisty) 17. ""Żyję na świecie, na którym zło często bywa chwalebnym"" - problematyka moralna w Makbecie W. Szekspira 18. ""Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?"" - charakterystyka i ocena postępowania Makbeta 19. Walka o władzę w dramatach W. Szekspira (Hamlet, Makbet)   BAROK 1. Bóg i człowiek w poezji baroku na podstawie poezji M. Sępa Szarzyńskiego 2. Poezja D. Naborowskiego i J. A. Morsztyna jako realizacja barokowej konwencji literackiej 3. Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna 4. Obraz XVII-wiecznej Polski w wierszach W. Potockiego - krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych 5. Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego 6. Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec) 7. Obnażenie fałszu i obłudy religijnej (dewocji, zakłamania) w Świętoszku Moliera 8. Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierre'a Corneille'a? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)   OŚWIECENIE 1. W jaki sposób patrioci walczyli o poprawę Rzeczypospolitej 2. Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku 3. Ideał człowieka oświeconego w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach I. Krasickiego 4. Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego 5. Portrety XVIII-wiecznych Polaków w utworach pisarzy oświecenia 6. W jakie wady Polaków wymierzony był krytycyzm satyr I. Krasickiego? 7. Dydaktyzm w literaturze polskiego oświecenia 8. Staropolski Sarmata przeciw oświeconemu patriocie - ocena wad szlachty XVII w. 9. Aktualność, uniwersalizm i ponadczasowość cechami bajek I. Krasickiego 10. ""Świat zepsuty"" w satyrach I. Krasickiego 11. ""Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych"" - żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego 12. W jaki sposób Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił w Powrocie posła aktualne konflikty polityczne? 13. Portrety i karykatury Polaków w twórczości pisarzy oświecenia 14. Mazurek Dąbrowskiego odpowiedzią na III rozbiór Polski, na utratę niepodległości 15. Rozwiń myśl Jana Jakuba Rousseau zawartą w Nowej Heloizie: ""Miłość pozbawiona uczciwości traci swój największy powab""   ROMANTYZM 1. Romantyczna koncepcja miłości - Cierpienia młodego Wertera 2. Apoteoza młodości w Odzie do młodości Adama Mickiewicza 3. Romantyczność Adama Mickiewicza jako ballada programowa 4. Świat romantycznych ballad (Goethe, Schiller, Mickiewicz) 5. Problem winy i kary w młodzieńczych utworach A. Mickiewicza 6. Świat romantycznych przeżyć bohatera lirycznego Sonetów krymskich A. Mickiewicza. Nowatorski charakter tych utworów 7. W jaki sposób romantycy opisywali przyrodę? Omów na podstawie poznanych utworów wczesnego romantyzmu (do 1830 r.) 8. W czym się wyraża ludowość ballad i II części Dziadów A. Mickiewicza? 9. Romantyczna miłość (Werter, Giaur, Gustaw) 10. ""Nasz naród jak lawa..."" - dokończ myśl Wysockiego i na podstawie III części Dziadów A. Mickiewicza uzasadnij jej trafność 11. Prometeizm i mesjanizm III części Dziadów A. Mickiewicza 12. Obraz społeczeństwa polskiego i jego ocena w III części Dziadów A. Mickiewicza 13. Konrad i Ksiądz Piotr - dramat postaw i racji 14. Konrad (III cz. Dziadów) i Kordian (Kordian) - charakterystyka porównawcza 15. Tragizm bohatera romantycznego na przykładzie Konrada Wallenroda, Konrada z III części Dziadów i Kordiana 16. Dziady cz. III - dramat romantyczny i narodowy 17. Przyroda słowem malowana - omów na przykładzie wybranych utworów (Sonety krymskie, Pan Tadeusz) 18. Idylliczny obraz świata w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza i jego funkcja w świetle Epilogu 19. Historyzm, obyczaje i współczesność w Panu Tadeuszu 20. Różne wcielenia bohatera Mickiewiczowskiego 21. Jacek Soplica - nowy typ bohatera romantycznego 22. Historiozoficzne koncepcje J. Słowackiego w Kordianie 23. Pytania dotyczące narodu i sensu historii w Kordianie Juliusza Słowackiego 24. Dramat rodzinny w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego 25. Świat jako teren procesów historycznych w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego 26. Filozofia dziejów w Nie-Boskiej Komedii Z. Krasińskiego 27. Nowy typ bohatera w poemacie dygresyjnym Juliusza Słowackiego Beniowski 28. Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego) 29. Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry 30. Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown, Bema pamięci żałobny rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice) 31. Romantyczny buntownik i jego literackie wcielenia w znanych ci utworach literatury polskiej 32. Straszny, odległy czy niezrozumiały? - własne widzenie Boga w twórczości J. Słowackiego i A. Mickiewicza 33. ""W imię sumienia - przeciw sumieniu"" - tragizm bohatera romantycznego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach 34. Koncepcje poety i poezji w twórczości romantyków (Konrad Wallenrod, Beniowski, Nie-Boska komedia) 35. Wolność i tyrania w literaturze romantycznej 36. Polska-Rosja - wizerunek narodów w dziełach romantyków 37. Cierpienie i ofiara, wina i kara w utworach romantycznych   POZYTYWIZM 1. Etos walki i etos pracy w wybranych utworach pozytywistycznych 2. Liryka Marii Konopnickiej wobec wyzwań epoki 3. Poezja miłosna Adama Asnyka 4. Konflikt pokoleń w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 5. W czym dopatrujesz się analogii i różnic między Panem Tadeuszem A. Mickiewicza a Nad Niemnem E. Orzeszkowej? 6. Jakie kryteria oceny wartości człowieka proponuje E. Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem? 7. Sposoby kreacji postaci kobiecych w powieściach E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza. Które z nich są dla ciebie bardziej przekonujące? 8. Lalka B. Prusa jako najlepsza powieść realizmu krytycznego 9. Lalka B. Prusa powieścią o trzech pokoleniach idealistów polskich 10. Wokulski to romantyk czy pozytywista? 11. Romantyczna miłość galanteryjnego kupca w Lalce Bolesława Prusa 12. W jaki sposób Henryk Sienkiewicz traktował historię w swoich powieściach historycznych (na przykładzie Potopu)? 13. Cechy powieści historycznej H. Sienkiewicza na przykładzie Potopu 14. W jaki sposób Trylogia H. Sienkiewicza spełnia zadanie ""krzepienia serc""? 15. Na czym polega atrakcyjność postaci powieściowych H. Sienkiewicza? 16. Tragedia ojca Goriot, bohatera powieści Honoriusza Balzaka 17. W jaki sposób Honoriusz Balzak przedstawił społeczeństwo paryskie z początku XIX wieku w swej powieści Ojciec Goriot?   MŁODA POLSKA 1. W jaki sposób Joseph Conrad przedstawił swego bohatera w Lordzie Jimie? 2. Czy Lorda Jima można uznać za bohatera romantycznego? 3. Problemy psychologiczne i moralne w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego 4. Porównaj kreacje dwóch bohaterów wybitnych powieści psychologicznych Josepha Conrada i Fiodora Dostojewskiego 5. Gromada chłopska jako bohater zbiorowy Chłopów Władysława Stanisława Reymonta 6. Jak rozumiesz naturalistyczną koncepcję losu człowieka w Chłopach W. Reymonta? 7. Mitologizacja chłopskiego bytu w Chłopach W. Reymonta 8. Bronowice i Lipce - dwa obrazy wsi polskiej przełomu wieków 9. Słowa: ""Człowiek to rzecz święta, której nikomu krzywdzić nie wolno"" potraktuj jako motto znanych ci utworów S. Żeromskiego 10. Problematyka narodowowyzwoleńcza w opowiadaniach S. Żeromskiego 11. ""Z szlachtą polską polski lud"" - mit solidaryzmu narodowego w ocenie S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego 12. Istota bezdomności w Ludziach bezdomnych S. Żeromskiego 13. Trudne wybory bohaterów S. Żeromskiego - czy doktor Judym jest postacią tragiczną? 14. Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat modernistyczny 15. W jaki sposób Stanisław Wyspiański w Weselu ukazał współczesną sobie Polskę, a także jej przeszłość i przyszłość? 16. Chłopi i ludomania w Weselu S. Wyspiańskiego 17. Społeczna rola inteligencji w ujęciu S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego 18. Na czym polega narodowy i symboliczny charakter Wesela S. Wyspiańskiego? 19. W jaki sposób Gabriela Zapolska rozprawia się z dulszczyzną w swoim dramacie pt. Moralność pani Dulskiej? 20. Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej jako tragifarsa kołtuńska 21. Przejawy dekadentyzmu i sposoby jego przezwyciężania w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera 22. Na podstawie znanych ci utworów stwórz portret poety - dekadenta 23. Filozoficzny wymiar poezji B. Leśmiana 24. Prostota i fascynacja światem w wierszach L. Staffa 25. Bóg umarł - znajdź potwierdzenie słów Nietzschego w młodopolskiej poezji 26. Motyw gór i elementy impresjonistyczne w poezji K. Przerwy-Tetmajera 27. Czy poezja może ocalić? - pozycja artysty w społeczeństwie młodopolskim na podstawie wierszy K. Przerwy-Tetmajera 28. Symbolizm i impresjonizm w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera 29. Symbolizm i impresjonizm w Sonetach J. Kasprowicza (Cykl Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach) 30. Naturalizm w poezji Jana Kasprowicza: wiersz W chałupie i cykl sonetów Z chałupy 31. Symbolizm i katastrofizm w poezji Jana Kasprowicza: Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach oraz Hymny 32. Franciszkanizm w twórczości Jana Kasprowicza: Księga ubogich, Mój świat   DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 1. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna 2. Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego 3. W jaki sposób Zofia Nałkowska połączyła w Granicy problematykę społeczno-polityczną z psychologiczną? 4. Refleksje o złożonej naturze człowieka w powieści Zofii Nałkowskiej Granica 5. Granica Z. Nałkowskiej jako nowy typ powieści społeczno-obyczajowej 6. Portret Zenona Ziembiewicza - bohatera Granicy Z. Nałkowskiej 7. Bogumił i Barbara w powieści Noce i dnie Marii Dąbrowskiej - dwie przeciwstawne postawy życiowe 8. Twórczość J. Iwaszkiewicza. Ewolucja postawy życiowej od Oktostychów do Lata 1932 (Prolog, Erotyk, Szczęście, XV, XXV, XXXVII) 9. Różnorodność poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej na przykładzie wybranych utworów (Miłość, Nike, Samobójstwo dębu, La precieuse, Historia o czarownicach) 10. Twórczość polskich futurystów na wybranych przykładach (manifesty i wiersze A. Wata, A. Sterna, B. Jasieńskiego) 11. J. Przyboś jako przedstawiciel Awangardy Krakowskiej (Gmachy, Z Tatr, Notre-Dame, Lipiec, Odjazd z wakacji) 12. Odrębność i oryginalność twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana 13. Poezja i codzienność w wierszach L. Staffa (Poeta, Ars poetica, Kartoflisko, Wół, Wysokie drzewa) 14. Witalizm i pochwała życia w twórczości J. Tuwima (Wiosna, Życie, Do krytyków, Sokrates tańczący) 15. Ewolucja twórczości W. Broniewskiego: od żołnierza legionów do komunisty, od rewolucjonisty do autora współczesnych trenów (Młodość, Zagłębie Dąbrowskie, Bagnet na broń, Targowisko, Lament) 16. Folklor miejski i ironia w utworach K. I. Gałczyńskiego (Kryzys w branży szarlatanów, Ulica Towarowa, Zima z wypisów szkolnych) 17. Problem odczłowieczenia i redukcji człowieka do formy manekina w Sklepach cynamonowych oraz Sanatorium pod Klepsydrą B. Schulza 18. Walka z formą jako próba zachowania autentyczności w Ferdydurke W. Gombrowicza 19. Prawda, fałsz i mit w Żeglarzu J. Szaniawskiego 20. Szewcy S. I. Witkiewicza jako wizja społecznego kataklizmu 21. Ironia i groteska w dramacie S. I. Witkiewicza W małym dworku 22. Mieszanina realizmu i groteski w sposobie prezentacji świata powieściowego w Mistrzu i Małgorzacie Michała Bułhakowa 23. Uniwersalne przesłanie wynikające ze splotu trzech wątków Mistrza i Małgorzaty M. Bułhakowa 24. M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata czyli wizerunek państwa totalitarnego 25. Wizerunek Józefa K. Człowiek w Procesie F. Kafki   LITERATURA WSPÓŁCZESNA 1. Poetyckie świadectwa wojny. Wrzesień 1939 w utworach Antoniego Słonimskiego (Alarm), Władysława Broniewskiego (Żołnierz polski), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Pieśń o żołnierzach z Westerplatte) oraz Zbigniewa Herberta (17 IX) 2. Dramat pokolenia Kolumbów w liryce K. K. Baczyńskiego (Pokolenie I, Pokolenie II, Ten czas, Z głową na karabinie) 3. Obraz okupacyjnej Warszawy w opowiadaniach T. Borowskiego (Pożegnanie z Marią, Matura na Targowej) 4. Prawda o obozach i człowieku w opowiadaniach T. Borowskiego (Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu, U nas w Auschwitzu) 5. Mechanizm zbrodni ludobójstwa na przykładzie Medalionów Z. Nałkowskiej 6. Wpływ wojny i terroru na psychikę i moralność człowieka na przykładzie Medalionów Z. Nałkowskiej 7. Jak rozumiesz wymowę motta, którym Zofia Nałkowska opatrzyła zbiór swych opowiadań pt. Medaliony - ""Ludzie ludziom zgotowali ten los""? 8. Obserwacje ludzkich postaw w nieludzkim świecie obozów w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 9. W jaki sposób Marek Edelman wspomina powstanie w getcie warszawskim w reportażu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem? 10. Tragedia Żydów, tragedia Polski, tragedia naszej cywilizacji (T. Różewicz: Krzyczałem w nocy, Zostawcie nas, Żywi umierali, Cz. Miłosz: Campo di Fiori, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, A. Szczypiorski: Początek, W. Broniewski: Żydom polskim, Ballady i romanse) 11. Zapis o umieraniu miasta w Pamiętniku z powstania warszawskiego M. Białoszewskiego 12. Portret hitlerowskiego zbrodniarza w Rozmowach z katem Kazimierza Moczarskiego 13. Tragizm młodego pokolenia w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego 14. Sąd o sile i słabości człowieka w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego 15. Porażenie wojną oraz poetycka moralistyka w wierszach Tadeusza Różewicza 16. Wojna w poezji Cz. Miłosza (Campo di Fiori, W Warszawie, Ballada, Walc) 17. Bogactwo refleksji na temat problemów współczesności w poezji Cz. Miłosza (Piosenka o końcu świata, Który skrzywdziłeś, Zaklęcie, Piosenka o porcelanie) 18. Bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego 19. Z. Herbert - poeta współczesności. Pytania o sens i wartość życia zawarte w wybranych utworach 20. ""Poezja rupieci"" M. Białoszewskiego (Podłogo błogosław, Karuzela z madonnami, Rozprawa o stolikowych baranach, Szare eminencje zachwytu) 21. ""Póki żyję nic mnie nie usprawiedliwia"" - rozrachunkowy charakter poezji W. Szymborskiej 22. Ewa Lipska jako przedstawicielka Nowej Fali (My, Dom, Egzamin) 23. Rzeczywistość, język i wyobraźnia w poezji Stanisława Barańczaka (Spójrzmy prawdzie w oczy, U końca wojny dwudziestodwuletniej) 24. Powrót do prostoty i dzieciństwa drogą do ocalenia człowieka - wiersze J. Twardowskiego 25. Różne światy i różne koncepcje sztuki w Dwóch teatrach J. Szaniawskiego 26. Bohater Kartoteki Tadeusza Różewicza jako przedstawiciel pokolenia 27. Żywioł parodii i groteski w Tangu Sławomira Mrożka 28. Postawy ludzkie w sytuacji zagrożenia śmiercią w powieści Alberta Camusa Dżuma 29. Funkcja alegorii w Folwarku zwierzęcym George'a Orwella 30. Powieść George'a Orwella Rok 1984 jako antyutopia Indeks tytułów /* Nokaut.pl Conversion Tracker ============================ */ //  

Język Polski LO 1-3 Wzory Wypracowań GREG
Inne książki autora Bogumiła Wojnar:
Język Polski GIM 1 Ściąga GREG

Język Polski GIM 1 Ściąga GREG

nasza cena: 7,37 zł
cena sugerowana: 8,19 zł
do schowka
do koszyka
Język Polski GIM 2 Ściąga GREG

Język Polski GIM 2 Ściąga GREG

nasza cena: 7,37 zł
cena sugerowana: 8,19 zł
do schowka
do koszyka
Język Polski GIM 3 Ściąga GREG

Język Polski GIM 3 Ściąga GREG

nasza cena: 7,37 zł
cena sugerowana: 8,19 zł
do schowka
do koszyka
Język Polski GIM Wypracowania 1 got. wzory GREG

Język Polski GIM Wypracowania 1 got. wzory GREG

nasza cena: 5,67 zł
cena sugerowana: 6,30 zł
do schowka
do koszyka
Język Polski GIM Wypracowania 2 got. wzory GREG

Język Polski GIM Wypracowania 2 got. wzory GREG

nasza cena: 5,67 zł
cena sugerowana: 6,30 zł
do schowka
do koszyka
Język Polski GIM Wzory Wypracowań 1-3 GREG

Język Polski GIM Wzory Wypracowań 1-3 GREG

nasza cena: 14,94 zł
cena sugerowana: 16,60 zł
do schowka
do koszyka
Język Polski SP 4-6 wzory wypracowań GREG

Język Polski SP 4-6 wzory wypracowań GREG

nasza cena: 14,94 zł
cena sugerowana: 16,60 zł
do schowka
do koszyka
Język Polski SP 6 Ściąga GREG

Język Polski SP 6 Ściąga GREG

nasza cena: 7,37 zł
cena sugerowana: 8,19 zł
do schowka
do koszyka
Opracowania GIM lektur i wierszy GREG

Opracowania GIM lektur i wierszy GREG

nasza cena: 16,82 zł
cena sugerowana: 18,69 zł
do schowka
do koszyka
Ściąga - liceum GREG

Ściąga - liceum GREG

nasza cena: 13,47 zł
cena sugerowana: 14,97 zł
do schowka
do koszyka
Podobne tytuły:
Niemiecki. Wzory wypracowań i słownictwo

Niemiecki. Wzory wypracowań i słownictwo

nasza cena: 22,49 zł
cena sugerowana: 24,99 zł
do schowka
do koszyka
Niemiecki. Wzory wypracowań. Repetytorium

Niemiecki. Wzory wypracowań. Repetytorium

nasza cena: 22,41 zł
cena sugerowana: 24,90 zł
do schowka
do koszyka
Angielski. Wzory wypracowań i słownictwo

Angielski. Wzory wypracowań i słownictwo

nasza cena: 22,49 zł
cena sugerowana: 24,99 zł
do schowka
do koszyka
Repetytorium SP Język polski kl.4-6 GREG

Repetytorium SP Język polski kl.4-6 GREG

nasza cena: 22,46 zł
cena sugerowana: 24,95 zł
do schowka
do koszyka
Tablice Język polski w.2018 GREG

Tablice Język polski w.2018 GREG

nasza cena: 6,12 zł
cena sugerowana: 6,80 zł
do schowka
do koszyka
Encyklopedia szkolna - język polski SP GREG

Encyklopedia szkolna - język polski SP GREG

nasza cena: 36,68 zł
cena sugerowana: 40,76 zł
do schowka
do koszyka
Tablice Język polski (literatura polska...) GREG

Tablice Język polski (literatura polska...) GREG

nasza cena: 13,49 zł
cena sugerowana: 14,99 zł
do schowka
do koszyka
Vademecum matura 2017 Język polski GREG
Tablice język angielski GREG

Tablice język angielski GREG

nasza cena: 7,00 zł
cena sugerowana: 7,78 zł
do schowka
do koszyka
więcej...
O KSIĘGARNI   |   KONTAKT   |   NOWOŚCI   |   BESTSELLERY   |   ZAPOWIEDZI   |   POLECAMY   |   WYPRZEDAŻ
opracowanie Prekursor